Alt om båtførerprøven

Båtførerprøven er teoretisk og er en prøve du må avlegge for å vise at du kan grunnleggende sjømannskap. Den er intet mindre enn obligatorisk for alle førere av ulike fritidsbåter og har vært det siden 1. mai 2010. Dette kravet gjelder for alle båtførere som er født etter 1. januar 1980, og gjelder om du skal kjøre en fritidsbåt som er lengre enn åtte meter og har en motorkraft som er større enn 25 hestekrefter. Med det nye båtførersertifikatet, som ble innført fra 1. mai 2012, får du også «International Certificate of Competence».

Dokumentert prøve

For å få båtførersertifikatet ICC må du gjennom en teoretisk prøve hos en skole som er godkjent for nettopp dette. Du kan avlegge prøven for seilbåt, motorbåt eller begge deler om du vil. Du kan gjennomføre kurs eller lese selv. Det finnes også nettkurs tilgjengelig for deg som vil ha undervisning men ikke har anledning til å ta et ordinært kurs.

Pensumet er i dag delt i tre deler. Dette er sjømannskap m.v,, lover og regler samt navigasjon og kartlesing. For å bestå prøven må du kan grunnleggende kunnskap om følgende temaer:

 

 • egnet sikkerhetsutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av denne
 • at forskjellige båttyper kan ha forskjellige bruksområder
 • betydningen av å ikke overbelaste båter
 • betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke
 • betydningen av godt vedlikehold av båt, motor, rigg og utstyr
 • regler for sikker og forsvarlig fortøyning, samt arrangement av dregg
 • brannfare, brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann
 • skikk og bruk, egen atferds betydning for andres sikkerhet og trivsel
 • viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy
 • bruk av mobiltelefon og VHF-radio på sjøen
 • assistanse og slep
 • nødsituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.
 • livredning
 • flaggreglene
 • ansvarsforhold og forsikringsmuligheter

Når det kommer til lover og regler må du ha kunnskap om disse emnene for å bestå prøven:

 

 • regler for styring og seilas
 • lanterner og signalfigurer
 • manøvrering under nedsatt sikt
 • lyd- og lydsignaler
 • nødsignaler
 • regler for norske farvann
 • de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter

Når det kommer til den siste delen, navigasjon og kartlesing, må du ha kunnskaper innen disse temaene:

 • de viktigste sjømerkene, hvordan de er markert på kartet og hvordan man skal navigere i forhold til dem
 • kartets oppbygging og symbolbruk
 • kompassets funksjonsmåte
 • hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til det
 • at ulike fyr har ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som er gitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer
 • elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger

 

Du må til og med vise at du kan:

 • kan finne retninger ved hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset
 • kan bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overrettlinjer
 • kan bestemme posisjonen ved krysspeiling
 • kan beregne hastighet og utseilt distanse

Selv om du kan lese selv til prøven må du avlegge den hos et godkjent testsenter. Husk at du må overholde regler og plikter for å få beholde det nye båtførersertifikatet ditt.