Slik er promillereglene til sjøs

Når St.Hanstiden nærmer seg har de aller fleste båtfolkene i Norge fått båten sin på vannet og sesongen er i gang for fullt. Til båtlivet hører det med mye hygge, kos og god mat i flott selskap med gode venner. Det betyr ofte at det også er med alkohol, i større eller mindre mengder. Og selv båtførere lar seg friste over evne. Det er dog en del ting du bør huske på før du forsyner deg med øl, vin eller annen alkoholholdig drikke, mens du har ansvar for å føre båten.

Ikke overlat styringen til andre

Det er nemlig slik at dersom du selv ikke er i stand til å kjøre båten, men overlater dette til andre, for eksempel en som ikke har båtførerbevis, så kan ditt bevis ryke. Dersom du har gitt ansvaret for styringen til en som har dette båtførerbeviset er det selvfølgelig ikke noe problem.

Promillegrensene til sjøs er ikke helt de samme som på land. Lovlig promille er nemlig satt til 0,8. Krysser du grensa over til Sverige, har de en promillegrense på 0,2. Vær også klar over at et av resultatene av å bli tatt er at du kan få en sperregrense på når du kan få ta båtførerprøven, dersom du ikke allerede har den. De kan til og med overføre denne sperrefristen til sertifikatet ditt.

Promille og straff

Har du en promille mellom 0,8 og 1,5 straffes dette med bøter. Er promillen høyere, blir straffen også deretter:

 • Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under ellers normale omstendigheter bot og betinget fengsel.
 • Promille over 2,0 automatisk gir bot og ubetinget fengsel, selv om det ikke foreligger skjerpede omstendigheter.

Boten settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere. Så det er all grunn til å holde seg på matta, når du er fører på en båt.

Veiledende bøtesatser til sjøs

Her er en oversikt over de veiledende bøtesatsene til sjøs dersom du skulle bli tatt i å gjøre noe du ifølge lovverket ikke burde:

 • Manglende redningsvest / flyteplagg per person kr 500
 • Påbudte lanterner helt eller delvis umontert kr 2 000
 • En eller flere ødelagte lanterner kr 1 500
 • Monterte lanterne ikke tent kr 1 500
 • Minstealder – fører kr 500
 • Minstealder- eier kr 1 500
 • Ferdsel innenfor oppmerkede badeplasser kr 2 000
 • Fortøyning i merkebøyer for badeplassene kr 2 000
 • Overtredelse av fartsbestemmelsene fra kr 1 500

 

Målingen viser at hele sju av ti nordmenn er positive til å senke det som er dagens promillegrense for alle fritidsbåtførere fra 0,8 og ned til 0,2 promille.

Senkning av promillegrensen

Veldig mange mener at båt og alkohol ikke hører sammen. Dermed er det også mange som mener at promillegrensen bør være den samme for båtførere som for bilførere. Mange fritidsbåter er både tunge og ekstremt raske, da er fulle båtførere en stor fare. 0,8, som er dagens promillegrense, svekker både dømmekraft og reaksjonsevne. Så kombinasjonen av alkohol, høy promillegrense og en stor båt med mye krefter er en svært dårlig og en god grunn til at grensen bør senkes.